Лабораторія

Назва послуги: Термін виконання: Ціна, грн.
ЗАБІР БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Забір крові з вени в 1 вакумну пробірку 30.00
Кожна додаткова пробірка 10.00
Забір матеріалу на демодекс 25.00
Стерильний контейнер для сечі або калу 20.00
Транспортне середовище для бак.посіву 25.00
Урогенітальний забір матеріалу у чоловіків 40.00
Урогенітальний забір матеріалу у жінок 45.00
Забір матеріалу на патгриби 20.00
Забір матеріалу для ПЛР діагностики 30.00
Забір матеріалу для мікроскопічного дослідження (назоцитограма та ін.) 20.00
Розхідні матеріали для дослідження кортизоду (слина, сеча) 25.00
Виїзд медичної сестри за адресою пацієнта 300.00
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аланінамінотрансфераза (АLТ) 1 роб.дн. 65.00
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 1 роб.дн. 65.00
Азот сечовини 1 роб.дн. 65.00
Альбумін 1 роб.дн. 65.00
Амілаза 1 роб.дн. 65.00
Амілаза панкреатична 1 роб.дн. 75.00
Білірубін загальний, прямий, непрямий 1 роб.дн. 130.00
Білірубін загальний 1 роб.дн. 65.00
Білірубін прямий 1 роб.дн. 65.00
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 4 роб.дн. 140.00
Глюкоза 1 роб.дн. 95.00
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) 1 роб.дн. 170.00
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) 1 роб.дн. 210.00
Глюкоза, експрес-тест 1 роб.дн. 60.00
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 1 роб.дн. 70.00
Гастрин 1 роб.дн. 250.00
Діастаза сечі 1 роб.дн. 75.00
Загальний білок 1 роб.дн. 70.00
Креатинін 1 роб.дн. 70.00
Лактатдегідрогеназа (LDH) 1 роб.дн. 70.00
Лактат 1 роб.дн. 160.00
Лужна фосфатаза 1 роб.дн. 70.00
Панкреатична еластаза в калі – кількісн. 3 роб.дн. 560.00
рН крові 1 роб.дн. 75.00
Сечова кислота 1 роб.дн. 75.00
Сечовина 1 роб.дн. 70.00
Тимолова проба 1 роб.дн. 80.00
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки),(Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула) 4 роб.дн. 1300.00
ФіброТест(білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 5 роб.дн. 2600.00
Холінестераза 1 роб.дн. 80.00
Церулоплазмін 1 роб.дн. 180.00
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
Аполіпопротеїн А1 1 роб.дн. 100.00
Аполіпопротеїн В 1 роб.дн. 100.00
Ліпаза 1 роб.дн. 100.00
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 1 роб.дн. 80.00
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 1 роб.дн. 80.00
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 1 роб.дн. 80.00
Тригліцериди 1 роб.дн. 75.00
Холестерин 1 роб.дн. 75.00
Пакет №43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 роб.дн. 260.00
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
Залізо (Fe) 1 роб.дн. 70.00
Калій (K) 1 роб.дн. 70.00
Кальцій (Ca) 1 роб.дн. 70.00
Кальцій (Ca) в сечі 1 роб.дн. 70.00
Кальцій іонізований (iСа) 1 роб.дн. 120.00
Магній (Mg) 1 роб.дн. 70.00
Мідь (Cu) 1 роб.дн. 160.00
Натрій (Na) 1 роб.дн. 70.00
Фосфор (P) 1 роб.дн. 70.00
Фосфор (P) в сечі 1 роб.дн. 70.00
Хлор (Cl) 1 роб.дн. 70.00
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 1 роб.дн. 220.00
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 1 роб.дн. 70.00
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн. 1 роб.дн. 90.00
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 3 роб.дн. 350.00
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 3 роб.дн. 500.00
Ревматоїдний фактор 1 роб.дн. 70.00
Ревматоїдний фактор – кількісн. 1 роб.дн. 90.00
Сіалові кислоти 2 роб.дн. 70.00
Серомукоїди 2 роб.дн. 70.00
С-реактивний білок (CRP) 1 роб.дн. 70.00
С-реактивний білок (CRP) – кількісн. 1 роб.дн. 90.00
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 1 роб.дн. 160.00
Формолова проба 2 роб.дн. 70.00
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальний аналіз крові (12 показників) 1 роб.дн. 140.00
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) 1 роб.дн. 160.00
Ретикулоцити 1 роб.дн. 140.00
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 1 роб.дн. 150.00
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) 1 роб.дн. 200.00
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 1 роб.дн. 200.00
Аналіз сечі загальний (ЗАС) 1 роб.дн. 110.00
Аналіз сечі за Зимницьким 1 роб.дн. 100.00
Аналіз сечі по Нечипоренко 1 роб.дн. 100.00
Аналіз сечі на білок (добова порція) 1 роб.дн. 70.00
Аналіз сечі на кетони 1 роб.дн. 70.00
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 1 роб.дн. 70.00
Діастаза сечі 1 роб.дн. 75.00
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС 1 роб.дн. 150.00
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 1 роб.дн. 130.00
Аналіз кала загальний (копрограма) 1 роб.дн. 150.00
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 1 роб.дн. 100.00
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу 1 роб.дн. 110.00
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) 1 роб.дн. 140.00
Кал на приховану кров 1 роб.дн. 130.00
Загальний аналіз мокроти 1 роб.дн. 200.00
Загальний аналіз ліквору 1 роб.дн. 200.00
Аналіз плевральної рідини 1 роб.дн. 220.00
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
D-димер 1 роб.дн. 170.00
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1 роб.дн. 80.00
Вовчаковий антикоагулянт 1 роб.дн. 300.00
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 1 роб.дн. 280.00
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 1 роб.дн. 100.00
Протромбіновий індекс 1 роб.дн. 90.00
Протромбіновий час 1 роб.дн. 90.00
Проторомбін за Квіком (%) 1 роб.дн. 90.00
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) 1 роб.дн. 120.00
Тромбіновий час 1 роб.дн. 90.00
Фібриноген 1 роб.дн. 90.00
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул) 1 роб.дн. 130.00
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 1 роб.дн. 120.00
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 1 роб.дн. 120.00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) – uretra, vagina, cervix 1 роб.дн. 120.00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 1 роб.дн. 120.00
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини 2 роб.дн. 130.00
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за
системою Betesda 2014)
2 роб.дн. 220.00
ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) 3 роб.дн. 400.00
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) 2 роб.дн. 150.00
Цитологічне дослідження харкотиння (на склі) 2 роб.дн. 150.00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата) 2 роб.дн. 300.00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) 2 роб.дн. 100.00
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) 1 роб.дн. 150.00
Спермограма (лише у відділенні за адресою м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 2 роб.дн. 360.00
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
Гепатит А, антитіла IgM 2 роб.дн. 200.00
Гепатит А, антитіла IgG 2 роб.дн. 200.00
Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA 2 роб.дн. 240.00
Гепатит А, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 230.00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) – якісн. 1 роб.дн. 210.00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) – кількісн. 2 роб.дн. 260.00
Гепатит В (anti-HbsAg), антитіла IgG -кількісн. 2 роб.дн. 180.00
Гепатит В HbeAg 2 роб.дн. 220.00
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 2 роб.дн. 230.00
Гепатит В, антитіла IgM до HbcАg) 2 роб.дн. 220.00
Гепатит В, антитіла IgG до HbcАg) 2 роб.дн. 220.00
Гепатит В, антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor) 4 роб.дн. 220.00
Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 350.00
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування, методом ПЛР Real-Time 5 роб.дн. 400.00
Гепатит В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл)> кількісн. 6 роб.дн. 850.00
Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 IU/ml) – кількісн. 5 роб.дн. 750.00
Гепатит С, антитіла IgМ до HCV 2 роб.дн. 170.00
Гепатит С, антитіла IgG до HCV 2 роб.дн. 170.00
Гепатит С, сумарні антитіла IgM+IgG до HCV 2 роб.дн. 210.00
Гепатит С different, визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 2 роб.дн. 250.00
Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 400.00
Гепатит С вірус – HCV генотипування РНК (1,2,3), методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн. 450.00
Гепатит С (HCV), плазма крові – генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн. 700.00
Гепатит С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл)>
кількісн.
7 роб.дн. 900.00
Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 IU/ml) – кількісн. 5 роб.дн. 800.00
Гепатит D (HDV), антитіла IgG 2 роб.дн. 220.00
Гепатит D (HDV), сумарні антитіла IgM+IgG до HDV 3 роб.дн. 220.00
Гепатит D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 350.00
Гепатит TTV, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 350.00
Гепатит G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 350.00
TORCH – ІНФЕКЦІЇ
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ 2 роб.дн. 180.00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 200.00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 200.00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ 2 роб.дн. 180.00
Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 270.00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 3 роб.дн. 180.00
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 6 роб.дн. 250.00
Краснуха (Rubella), антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 2 роб.дн. 180.00
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) 2 роб.дн. 300.00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 2 роб.дн. 190.00
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 210.00
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 3 роб.дн. 420.00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 2 роб.дн. 180.00
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 2 роб дн. 420.00
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 200.00
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 200.00
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 4 роб.дн. 240.00
ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 190.00
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 190.00
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 190.00
Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 230.00
Кандида типування 5 видів(С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis),зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 270.00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 2 роб.дн. 190.00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ 2 роб.дн. 190.00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 190.00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – кількісн. 2 роб.дн. 200.00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 1 роб.дн. 190.00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 1 роб.дн. 250.00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 1 роб.дн. 190.00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 210.00
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – кількісн. 2 роб.дн. 250.00
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 1 роб.дн. 80.00
Кардіоліпінові антитіла-VDRL – якісн. 1 роб.дн. 80.00
Реакція Вассермана (RW) 1 роб.дн. 80.00
Папіломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 220.00
Папіломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 220.00
Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) – кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн. 240.00
Папіломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 220.00
Папіломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 220.00
Папіломавірус 12 типів скринінг (HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 320.00
Папіломавірус 12 типів генотипування, (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 420.00
Папіломавірус 12 типів, генотипування, (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 440.00
Папіломавірус 14 типів скринінг (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 350.00
Папіломавірус 14 типів (HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) високоонкогенні,зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 2 роб.дн. 440.00
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 280.00
Папіломавірус квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 500.00
Папіломавірус квант 21 (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 650.00
Папіломавірус 28 типів (HPV 6, 11, 16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 800.00
Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу 1 роб.дн. 150.00
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 1 роб.дн. 230.00
Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 230.00
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 2 роб.дн. 190.00
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 190.00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 2 роб.дн. 190.00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 2 роб.дн. 190.00
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 200.00
Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – кількісн. 2 роб.дн. 210.00
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб. дн. 220.00
12 ІПСШ(Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorreae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип) зішкріб, методом ПЛР – якісн. 3 роб. дн. 800.00
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 2 роб.дн. 350.00
Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб дн 850.00
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 2 роб.дн. 230.00
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 2 роб.дн. 290.00
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA 2 роб.дн. 230.00
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 2 роб.дн. 230.00
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG 2 роб.дн. 250.00
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 2 роб.дн. 230.00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 2 роб.дн. 320.00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА 4 роб.дн. 200.00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ 4 роб.дн. 200.00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 1 роб.дн. 200.00
Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла 4 роб.дн. 200.00
Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін.,методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 230.00
Кальпротектин в калі – якісн. 1 роб.дн. 450.00
Кальпротектин в калі – кількісн. 3 роб.дн. 600.00
Лактоферин в калі – кількісн. 4 роб.дн. 800.00
Панкреатична еластаза в калі – кількісн. 3 роб.дн. 560.00
ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli,Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 600.00
Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР – якісн. 4 роб.дн. 1000.00
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР – якісн. 4 роб.дн. 1000.00
Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР – якісн. 4 роб.дн. 700.00
ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
Гліадин, антитіла IgA 3 роб.дн. 310.00
Гліадин, антитіла IgG 3 роб.дн. 310.00
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 3 роб.дн. 310.00
IgE до алергенів глютену 2 роб.дн. 140.00
Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot 4 роб.дн. 700.00
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 2 роб.дн. 250.00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 3 роб.дн. 220.00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 3 роб.дн. 220.00
Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 4 роб.дн. 600.00
Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot 4 роб.дн 600.00
Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 4 роб.дн. 1000.00
Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР – якісн. 3 роб. дн. 660.00
Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн. 3 роб.дн. 400.00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG  3 роб.дн. 240.00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ  3 роб.дн. 240.00
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР – якісн.  3 роб.дн. 400.00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 2 роб.дн. 180.00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 2 роб.дн. 180.00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА 6 роб.дн. 300.00
Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real Time – якісн. 3 роб.дн. 200.00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG 3 роб.дн. 180.00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real Time – якісн. 2 роб.дн. 220.00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real Time – якісн. 2 роб дн. 220.00
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 250.00
Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 220.00
Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР – якісн. 3 роб.дн. 220.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA 2 роб.дн. 180.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA 2 роб.дн. 180.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 2 роб.дн. 180.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 2 роб.дн. 180.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 2 роб.дн. 180.00
Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 6 роб.дн. 300.00
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time – якісн. 3 роб.дн. 220.00
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 250.00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 3 роб.дн. 190.00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 5 роб.дн. 190.00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real Time – якісн. 4 роб.дн. 190.00
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 3 роб.дн. 190.00
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 4 роб.дн. 190.00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 2 роб.дн. 180.00
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 250.00
Квантіфероновий тест (<spanдіагностика латентного туберкульозу) 5 роб.дн. 1800.00
Аденовірус (Adenovirus), змив з кон’юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 300.00
Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time -якісн. 4 роб.дн. 300.00
Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 300.00
Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time – якісн. 4 роб.дн. 300.00
Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time 1 роб.дн. 350.00
Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 250.00
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 3 роб.дн. 300.00
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 3 роб.дн. 300.00
Вірус кору, антитіла IgM 2 роб.дн. 320.00
Вірус кору, антитіла IgG 2 роб.дн. 250.00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 4 роб.дн. 300.00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 4 роб.дн. 190.00
Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG 4 роб.дн. 300.00
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG 3 роб.дн. 450.00
АНЕМІЯ
Еритропоетин 1 роб.дн. 310.00
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 1 роб.дн. 180.00
Залізо (Fe) 1 роб.дн. 70.00
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 1 роб.дн. 120.00
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 роб.дн. 120.00
Насичення трансферину залізом 1 роб.дн. 160.00
Трансферин 1 роб.дн. 140.00
Феритин 1 роб.дн. 180.00
Фолієва кислота 1 роб.дн. 180.00
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 2 роб.дн. 330.00
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) (АТТГ) 1 роб.дн. 180.00
Антитіла до тиреопероксидази (APO) (АТПО) 1 роб.дн. 180.00
Тиреоглобулін (TG) 1 роб.дн. 180.00
Тиреотропний гормон (TSH, ТТГ) 1 роб.дн. 160.00
Тироксин вільний (FT4) 1 роб.дн. 160.00
Тироксин загальний (Т4) 1 роб.дн. 160.00
Трийодтиронін вільний (FT3) 1 роб.дн. 160.00
Tрийодтиронін загальний (T3) 1 роб.дн. 160.00
Йод в сечі 1 роб.дн. 160.00
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Антимюллерів гормон (АМГ) 3 роб.дн. 420.00
Антиспермальні антитіла (сироватка) 3 роб.дн. 200.00
Антиспермальні антитіла (сперма) 3 роб.дн. 200.00
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 1 роб.дн. 180.00
Дигідротестостерон 3 роб.дн. 290.00
Інгібін B 3 роб.дн. 500.00
Естрадіол (E2) 1 роб.дн. 170.00
Лютеїнізуючий гормон (LH) 1 роб.дн. 180.00
Макропролактин 4 роб.дн. 430.00
Прогестерон (PRG) 1 роб.дн. 180.00
Пролактин (PRL) 1 роб.дн. 180.00
Тестостерон загальний (TES) 1 роб.дн. 180.00
Тестостерон вільний (FTES) 1 роб.дн. 200.00
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 1 роб.дн. 280.00
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1 роб.дн. 180.00
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 1 роб.дн. 190.00
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 роб.дн. 180.00
Інсулін 1 роб.дн. 170.00
Антитіла IgG до інсуліну – кількісн. 3 роб.дн. 580.00
С-пептид 1 роб.дн. 180.00
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 2 роб.дн. 160.00
Лептин 5 роб.дн. 400.00
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 1 роб.дн. 220.00
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Кальцитонін 1 роб.дн. 300.00
Остеокальцин 1 роб.дн. 340.00
Паратгормон 1 роб.дн. 180.00
Пірилінкс Д (сеча) 2 роб.дн. 350.00
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 2 роб.дн. 800.00
Гомоцистеїн 1 роб.дн. 320.00
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 1 роб.дн. 80.00
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 1 роб.дн. 150.00
Тропонін I 1 роб.дн. 180.00
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ
17-ОН-оксипрогестерон 2 роб.дн. 180.00
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 роб.дн. 270.00
Альдостерон 3 роб.дн. 280.00
Андростендіон 4 роб.дн. 240.00
Дегідроепіандростерон (DHEA) (ДГЕА) 3 роб.дн. 280.00
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) (ДГЕАС) 1 роб.дн. 180.00
Кортизол в сиворатці 1 роб.дн. 220.00
Кортизол в слині 1 роб.дн. 250.00
Кортизол в сечі 1 роб.дн. 250.00
Метанефрини загальні (у добовій сечі) 5 роб.дн. 450.00
Макропролактин 4 роб.дн. 430.00
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) <span(забір біоматеріалу до 15:00 лише за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1) 1 роб.дн. 990.00
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) <span(забір біоматеріалу до 15:00 лише за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1) 3 роб.дн. 1200.00
ПОКАЗНИКИ РОСТУ
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 3 роб.дн. 400.00
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)  3 роб.дн. 320.00
Соматотропний гормон (СТГ) 1 роб.дн. 180.00
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
Прокальцитонін 1 роб.дн. 550.00
С-реактивний білок (CRP) 1 роб.дн. 70.00
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 1 роб.дн. 160.00
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Альфафетопротеїн (AFP) 1 роб.дн. 200.00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) 1 роб.дн. 200.00
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 1 роб.дн. 210.00
Естріол некон’югований (Е3) 1 роб.дн. 180.00
Плацентарний лактоген (HPL)  3 роб.дн. 310.00
Плацентарний фактор росту (PIGF) 3 роб.дн. 510.00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) 1 роб.дн. 190.00
Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya: PAPP + β – ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику 3 роб.дн. 740.00
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 2 роб.дн. 350.00
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини
(HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5
2 роб.дн. 410.00
Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 1 роб.дн. 340.00
Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) пренат; Естріол некон’югований (Е3), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 1 роб.дн. 400.00
Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 1 роб.дн. 100.00
МОМ Альфафетопротеїн (AFP), (розрахунок) *Призначається лише з Альфафетопротеїном (AFP) 1 роб.дн. 20.00
МОМ Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ), (розрахунок) *Призначається лише з Бета-хоріонічним гонадотропіном людини вільним (β-ХГЛ) 1 роб.дн. 20.00
МОМ Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), (розрахунок) *Призначається лише з Білком, асоційованим з вагітністю (PAPP-А) 1 роб.дн. 20.00
МОМ Естріол некон’югований (Е3), (розрахунок) *Призначається лише з Естріолом некон’югованим (Е3) 1 роб.дн. 20.00
МОМ Хоріонічний гонадотропін людини (HCG), (розрахунок) *Призначається лише з Хоріонічним гонадотропіном людини (HCG) 1 роб.дн. 20.00
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфафетопротеїн (АФП) – онко 1 роб.дн. 200.00
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 3 роб.дн. 360.00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко 1 роб.дн. 200.00
Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 3 роб.дн. 230.00
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 5 роб.дн. 350.00
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 роб.дн. 300.00
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 2 роб дн. 320.00
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 3 роб.дн. 320.00
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 роб.дн. 200.00
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 1 роб.дн. 200.00
Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) 1 роб.дн. 600.00
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 3 роб.дн. 300.00
Онкомаркер шлунку (CA 242) 3 роб.дн. 320.00
Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 2 роб.дн. 390.00
Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 роб.дн. 190.00
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 1 роб.дн. 200.00
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 1 роб.дн. 170.00
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 1 роб.дн. 170.00
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 1 роб.дн. 200.00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) – онко 1 роб.дн. 190.00
Білок Бенс-Джонса – маркер мієломних онкопатологій (сеча) 7-8 роб.дн. 450.00
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125) 2 роб.дн. 540.00
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт 1 роб.дн. 280.00
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 3 роб.дн. 180.00
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 3 роб.дн. 300.00
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) 3 роб.дн. 320.00
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 3 роб.дн. 230.00
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM 5 роб.дн. 300.00
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG 5 роб.дн. 300.00
Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА 5 роб.дн. 300.00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM 5 роб.дн. 250.00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG 5 роб.дн. 250.00
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА 5 роб.дн. 250.00
Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG 4 роб.дн. 300.00
Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG 4 роб.дн. 400.00
LE клітини 2 роб.дн. 130.00
Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) 7 роб.дн. 700.00
Антифосфоліпідні антитіла IgG 3 роб.дн. 240.00
Антифосфоліпідні антитіла IgМ 3 роб.дн. 240.00
Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot 5 роб.дн. 1000.00
Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників, метод Western Blot 2 роб.дн. 800.00
ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гістологічне дослідження (біопсія) 7 роб.дн. 400.00
Гістологічне дослідження (операційного матеріалу) 10 роб.дн. 900.00
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків) 3 роб.дн. 350.00
Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків) 4 роб.дн. 380.00
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) 2-5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) 2-5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням зіву 2-5 роб.дн. 390.00
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням носу 2-5 роб.дн. 390.00
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон’юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма 5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон’юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків 8 роб.дн. 370.00
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 5 роб.дн. 320.00
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 11 роб.дн. 410.00
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 8 роб.дн. 350.00
Бак дослідження на дисбіоз кишківника з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків 8 роб.дн. 400.00
Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів 10 роб.дн. 300.00
Бак дослідження на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів 10 роб.дн. 330.00
Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) 10 роб.дн. 300.00
Бак дослідження на носійство стафілококку 5 роб.дн. 300.00
Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк 5 роб.дн. 300.00
ПО, Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій 5 роб.дн. 300.00
Виявлення антитіл до Vi-антигену (збудник черевного тифу) 2 роб.дн. 300.00
БІОЦЕНОЗИ
Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans) 3 роб.дн. 550.00
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 3 роб.дн. 1200.00
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 3 роб.дн. 900.00
Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) 3 роб.дн. 410.00
Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 3 роб.дн. 410.00
Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) 3 роб.дн. 410.00
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. 3 роб.дн. 1500.00
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 3 роб.дн. 800.00
IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 2 роб.дн. 550.00
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз 4 роб.дн. 450.00
Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA 7 роб.дн. 970.00
Імунограма клітинний імунітет: лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8- ) 7 роб.дн. 1450.00
Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a (<spanзабір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 7 роб.дн. 2070.00
Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпериб Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості (<spanзабір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 7 роб.дн. 830.00
Циркулюючі імунні комплекси 7 роб.дн. 300.00
Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) (<spanзабір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) 7 роб.дн. 450.00
Компонент комплементу C3 2 роб.дн. 100.00
Компонент комплементу C4 2 роб.дн. 100.00
Інтерлейкін-6 (IL-6) 2 роб.дн. 900.00
Імуноглобулін IgА секреторний (слина) 1 роб.дн. 200.00
Імуноглобулін IgA загальний 2 роб.дн. 130.00
Імуноглобулін IgG загальний 2 роб.дн. 130.00
Імуноглобулін IgM загальний 2 роб.дн. 130.00
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення зиготності гену RHD 10 роб.дн. 1900.00
Визначення каріотипу пацієнта 21 роб.дн. 1800.00
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 <span(ризик виникнення раку молочної залози) 10 роб.дн. 1500.00
ВДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) 8 роб.дн. 1200.00
ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC; CARD15 Gly908Arg) 8 роб.дн. 1200.00
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 20 роб.дн. 1500.00
ДНК-діагностика муковісцидозу 10 роб.дн. 1600.00
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 10 роб.дн. 897.00
ДНК-діагностика фенілкетонурії 10 роб.дн. 1234.00
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 роб.дн. 400.00
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 роб.дн. 430.00
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 роб.дн. 1200.00
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 роб.дн. 500.00
ДНК-тест на батьківство (один зразок) 10 роб.дн. 4000.00
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Панель «Весняні дерева»: rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових 5 роб.дн. 875.00
Панель «Суміш трав злакових та лугових»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 5 роб.дн. 950.00
Панель «Трави злакові та бур’яни»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген 5 роб.дн. 1585.00
Панель «Полин»: nArt v 1 Полин – мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 5 роб.дн. 1200.00
Панель «Амброзія»: nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав 5 роб.дн. 820.00
Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) 5 роб.дн. 1100.00
Панель «Цвіль зовнішня»: m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea) 5 роб.дн. 1100.00
Панель «Кліщі»: nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу 5 роб.дн. 1355.00
Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»: rDer p 10 тропоміозин 5 роб.дн. 515.00
Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop» 5 роб.дн. 750.00
Cкринінг харчової алергії «fx 5»: білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс 5 роб.дн. 700.00
Панель «Астма/Риніт/Екзема»: f1 Яєчний білок, f2 Коров’яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака 5 роб.дн. 1220.00
Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR – 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія 5 роб.дн. 2200.00
Панель «Молоко»: f2 Коров’яче молоко, Казеїн
(f78)
5 роб.дн. 480.00
Панель «Яєчний білок»: nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця 5 роб.дн. 1200.00
Панель «Фрукти»: rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4 5 роб.дн. 1200.00
Панель «Передвакцинаційний»:c74 Желатин коров’ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі 5 роб.дн. 900.00
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена) 5 роб.дн. 5500.00
АЛЕРГІЯ
Загальний IgE (загальний маркер алергії) 1 роб.дн. 200.00
Гліадин, антитіла IgA 3 роб.дн. 310.00
Гліадин, антитіла IgG 3 роб.дн. 310.00
Триптаза 5 роб.дн. 700.00
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 3 роб.дн. 280.00
Діаміноксидаза (ДАО) 5 роб.дн. 650.00
Панель №1 Змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя 2 роб.дн. 920.00
Панель №2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа 2 роб.дн. 920.00
Панель №3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів:тлісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя 2 роб.дн. 920.00
Панель №4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс 2 роб.дн. 920.00
Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot 2 роб.дн. 800.00
Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot 4 роб.дн. 750.00
Панель «Анестетики»: специфічні IgE до: ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну 6 роб.дн. 550.00
Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину 6 роб.дн. 850.00
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці),тгруша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета лактоглобулін, лосось 2 роб.дн. 4500.00
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ
ТВАРИНИ
IgE до алергенів кішки (епітелій) 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів курки (перо) 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів папуги (перо) 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів собаки (епітелій) 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів хом’яка (епітелій) 2 роб.дн. 140.00
ХАРЧОВІ
IgE до алергенів апельсинів 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів арахісу 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів бананів 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів глютену 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів вівсяного борошна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів житнього борошна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів кави 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів казеїна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів какао 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів картоплі 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів коров’ячого молока 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів креветок 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів кукурудзяного борошна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів курячого м’яса 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів лосося/сьомги 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів моркви 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів оселедцю 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів полуниці 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів пшеничного борошна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів рису 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів свинини 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів соєвих бобів 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів судака 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів скумбрії 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів томатів 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів тріски 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів яблука 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів яєчного жовтка 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів яловичини 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів ячмінного борошна 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів яєчного білка 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів меду 2 роб.дн. 140.00
КЛІЩІ
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 2 роб.дн. 140.00
ГРИБИ І ПЛІСНЯВА
IgE до алергенів Penicillium notatum 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів Aspergillus niger 2 роб.дн. 140.00
ПАРАЗИТИ
IgE до алергенів аскариди 2 роб.дн. 140.00
ДЕРЕВА
IgE до алергенів берези 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів тополі 2 роб.дн. 140.00
ТРАВИ
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів кульбаби 2 роб.дн. 140.00
IgE до алергенів полину звичайного 2 роб.дн. 140.00
IgE до пилку квітів 2 роб.дн. 140.00
ДОМАШНІЙ ПИЛ
IgE до алергенів пилу домашнього 2 роб.дн. 140.00
КОМАХИ
IgE до алергенів таргана-прусака 2 роб.дн. 140.00
ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон 1 роб.дн. 700.00
Тест на амфетамін (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на барбітурати (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на бензодиазипіни (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на екстезі (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на кокаїн (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на марихуану (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на метамфетамін (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на опіат (морфін) (сеча) 1 роб.дн. 200.00
Тест на фенілциклидин (сеча) 1 роб.дн. 200.00
МОНІТОРИНГ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Вальпроєва кислота 3 роб.дн. 200.00
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
Глюкоза, експрес-тест 1 роб.дн. 60.00
Тропонін I – якісн., експрес-тест 1 роб.дн. 160.00
Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест 1 роб.дн. 160.00
Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест 1 роб.дн. 180.00
Сифіліс, експрес-тест 1 роб.дн. 150.00
Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест 1 роб.дн. 150.00
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії) 1 роб.дн. 430.00
Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)»: Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG 4 роб.дн. 560.00
Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) – сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) 2 роб.дн. 1450.00
Пакет №989 «Детокс комплекс»: ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; Тригліцериди; Холестерин; g – глутамілтранспептидаза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Глюкоза; Загальний білок; Тиреотропний гормон (TSH) 1 роб.дн. 750.00
Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c)n>Холестерин; ЛП низької щільності 1 роб.дн. 545.00
Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 1 роб.дн. 2020.00
Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 1 роб.дн. 1940.00
Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH) 1 роб.дн. 650.00
Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe) 1 роб.дн. 640.00
Пакет №988 «Дитячий розширений»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших; Тиреотропний гормон (TSH); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій іонізований (iСа); Креатинін; Залізо (Fe); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Гамма-глутамілтранспептидаза 1 роб.дн. 1225.00
Пакет №52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Тимолова проба; Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже
низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Глюкоза; Загальний білок; Альбумін; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1 глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); С-реактивний білок (CRP); Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лужна фосфатаза; Амілаза; Калій (K); Натрій (Na); Магній (Mg); Кальцій (Ca); Фосфор (P); Хлор (Cl); Залізо (Fe); Розгорнутий аналіз крові; Загальний аналіз сечі
4 роб.дн. 1940.00
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г 4 роб.дн. 190.00
Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза 1 роб.дн. 420.00
Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний білок; Білірубін загальний 1 роб.дн. 365.00
Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проба; Загальний білок; Лактатдегідрогеназа (LDH); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Білірубін загальний, прямий, непрямий 4 роб.дн. 685.00
Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Креатинін; Сечовина; Загальний білок; Глюкоза 1 роб.дн. 570.00
Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаз; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Глюкоза; Амілаза панкреатична; Альфа-амілаза; Холестерин; Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Коефіцієнт атерогенності 1 роб.дн. 920.00
Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок 1 роб.дн. 365.00
Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Кретинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини 1 роб.дн. 250.00
Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Кретинін; Сечовина; Сечова кислота 1 роб.дн. 190.00
Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Кретинін; Сечовина; Загальний білок 1 роб.дн. 190.00
Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина 1 роб.дн. 350.00
Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Альбумін; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота</> 4 роб.дн. 440.00
Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин 1 роб.дн. 595.00
Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеїн А-1; альфа-2-макроглобулін 3 роб.дн. 555.00
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 1 роб.дн. 260.00
Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 3 роб.дн. 1220.00
Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності 1 роб.дн. 240.00
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu) 1 роб.дн. 810.00
Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові 1 роб.дн. 365.00
Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа) 1 роб.дн. 235.00
Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl) 1 роб.дн. 190.00
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор – якісн. 1 роб.дн. 190.00
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 4 роб.дн. 375.00
Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 1 роб.дн. 240.00
Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін 1 роб.дн. 310.00
Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP) 3 роб.дн. 375.00
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест) 1 роб.дн. 280.00
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності); Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер 1 роб.дн. 630.00
Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR); Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер 1 роб.дн. 530.00
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет №40 «Цервікальний скринінг – 1»: ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу); Мікроскопія урогенітального мазка; Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР Real-Time – якісн. 2 роб.дн. 685.00
Пакет №919 «Цервікальний скринінг – 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Папіломавірус 14 типів (HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) високоонкогенні,зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 755.00
Пакет №992 «Цервікальний скринінг – 3»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Пакет №992 «Цервікальний скринінг – 3»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Папіломавірус 12 типів, генотипування (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 750.00
Пакет №918 «Патологія шийки матки»: Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА); Папіломавірус 14 типів (HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) високоонкогенні,зішкріб, методом ПЛР Real-Time – кількісн. 3 роб.дн. 835.00
Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка 3 роб.дн. 465.00
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит В (HВV), плазма, методом ПЛР – якісн. 3 роб.дн. 1100.00
Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Гепатит С (HCV), плазма, методом ПЛР – якісн. 3 роб.дн. 970.00
Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM); Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза 2 роб.дн. 1170.00
TORCH – ІНФЕКЦІЇ
Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ); Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG); Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella)
антитіла IgG; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG
2 роб.дн. 1690.00
Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ; Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 2 роб.дн. 830.00
Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgG; Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 2 роб.дн. 820.00
Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ 2 роб.дн. 820.00
Пакет №963
«TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG
3 роб.дн. 810.00
Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ) 2 роб.дн. 655.00
Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG) 2 роб.дн. 650.00
Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, методом ПЛР – якісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР; Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР; Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР; Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 3 роб.дн. 1060.00
ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 2 роб.дн. 900.00
Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР – якісн.; Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні 2 роб.дн. 2120.00
Пакет №39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis) ПЛР; Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР – якісн.; Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 5 роб.дн. 2640.00
Пакет №48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР; Папіломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні ПЛР 5 роб.дн. 2500.00
Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 545.00
Пакет №902 «Урогенітальний ПЛР №2»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.)зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР – кількісн. 2 роб.дн. 585.00
Пакет №903 «Урогенітальний ПЛР №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 350.00
Пакет №904 «Урогенітальний ПЛР №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР – кількісн. 2 роб.дн. 360.00
Пакет №906 «Урогенітальний ПЛР №5»: Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) – якісн.; Трихомона (Trichomonas vaginalis) – якісн.; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) – кількісн.; Хламідія (Chlamydia trachomatis) – кількісн.; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) – якісн.; Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – кількісн. 3 роб.дн. 1170.00
Пакет №907 «Урогенітальний ПЛР №6»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 1235.00
Пакет №908 «Урогенітальний ПЛР №7»: Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 1225.00
Пакет №910 «Урогенітальний ПЛР №8»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 875.00
Пакет №911 «Урогенітальний ПЛР №9»: Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 890.00
Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 545.00
Пакет №967 «Урогенітальний ПЛР №11»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 885.00
Пакет №972 «Урогенітальний ПЛР №12»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 715.00
Пакет №975 «Урогенітальний ПЛР №13»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 715.00
Пакет №979 «Урогенітальний ПЛР №14»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 545.00
Пакет №984 «Урогенітальний ПЛР №15»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 715.00
Пакет №985 «Урогенітальний ПЛР №16»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 520.00
Пакет №909 «Урогенітальний ПЛР №17»: Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб; Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 2 роб.дн. 1435.00
Пакет №917 «Урогенітальний ПЛР №18»: Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типи) високоонкогенні, зішкріб, методом ПЛР – якісн.; Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн. 3 роб.дн. 740.00
Пакет №912 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №1»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 1155.00
Пакет №913 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №2»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн.; HPV 16/18, HPV6/11 типи, зішкріб з ц/к, методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 1885.00
Пакет №915 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 985.00
Пакет №916 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 985.00
Пакет №905 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №5»: Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 620.00
Пакет №983 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №6»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР – якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 5 роб.дн. 1155.00
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 2 роб.дн. 1060.00
ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії); Загальний IgA; IgE до алергенів пшеничного борошна; IgE до алергенів житнього борошна; IgE до алергенів ячмінного борошна; IgE до алергенів вівсяного борошна; IgE до алергенів глютену; Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF); Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Амілаза; Загальний білок; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1 глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Аналіз кала загальний (копрограма) 4 роб.дн. 3500.00
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 4 роб.дн. 1000.00
АНЕМІЯ
Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин 1 роб.дн. 1100.00
Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe); Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна; Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 1 роб.дн. 280.00
Пакет №954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12 1 роб.дн. 800.00
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 роб.дн. 450.00
Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 450.00
Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4) 1 роб.дн. 285.00
Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін загальний (T3); Трийодтиронін вільний (FT3) Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 1040.00
Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 1 роб.дн. 720.00
Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Кальцитонін 1 роб.дн. 720.00
Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 2 роб.дн. 480.00
Пакет №50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 роб.дн. 755.00
Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4) 1 роб.дн. 430.00
Пакет №942 «Тиреоїдний №10»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Трийодтиронін вільний (FT3); Кальцитонін 1 роб.дн. 700.00
Пакет №943 «Тиреоїдний №11»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Трийодтиронін вільний (FT3) 1 роб.дн. 595.00
Пакет №945 «Тиреоїдний №12»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 роб.дн. 450.00
Пакет №965 «Тиреоїдний №13»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 610.00
Пакет №998 «Тиреоїдний №14»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1 роб.дн. 570.00
Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 470.00
Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 755.00
Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 2 роб.дн. 730.00
Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 325.00
Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін 1 роб.дн. 435.00
Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 1 роб.дн. 610.00
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 1 роб.дн. 280.00
Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Прогестерон; Естрадіол (E2); Пролактин; Тестостерон загальний (TES); Тестостерон вільний (FTES); Індекс вільного тестостерону; Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG); ДГЕА-сульфат (DHEA-S) 1 роб.дн. 1395.00
Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES) 1 роб.дн. 820.00
Пакет №924 «Гормональні порушення №1»: Пролактин; Прогестерон; Тестостерон вільний (FTES) 1 роб.дн. 505.00
Пакет №925 «Гормональні порушення №2»: Кортизол; ДГЕА-сульфат (DHEA-S); Тестостерон вільний (FTES) 1 роб.дн. 540.00
Пакет №926 «Гормональні порушення №3»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES) 1 роб.дн. 960.00
Пакет №927 «Гормональні порушення №4»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES) 1 роб.дн. 980.00
Пакет №928 «Гормональні порушення №5»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH) 1 роб.дн. 1125.00
Пакет №929 «Гормональні порушення №6»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH); Антимюллерів гормон (АМГ) 3 роб.дн. 1500.00
Пакет №922 «Гормональні порушення №7»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2) 1 роб.дн. 475.00
Пакет №921 «Гормональні порушення №8»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин 1 роб.дн. 485.00
Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки»: Антимюллерів гормон (АМГ); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 3 роб.дн. 760.00
Пакет №931 «Гіперпролактинемія»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Пролактин 1 роб.дн. 450.00
Пакет №932 «Мамологічний розширений»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (Т4); Прогестерон; Пролактин; Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES) 1 роб.дн. 1395.00
Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2) 1 роб.дн. 800.00
Пакет №997 «Cпіввідношення ЛГ/ФСГ»: Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ 1 роб.дн. 310.00
Пакет №990 «Контроль 1 фази МЦ і преовуляторного періоду»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2) 1 роб.дн. 620.00
Пакет №993 «Контроль 2 фази МЦ»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1 роб.дн. 620.00
Пакет №994 «Контроль 2 фази МЦ №2»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 1 роб.дн. 770.00
Пакет №995 «Гіперандрогенні порушення»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); 17-ОН-оксипрогестерон; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону 2 роб.дн. 575.00
Пакет №996 «Оцінка оваріального резерву»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Інгібін B; Антимюллерів гормон 3 роб.дн. 910.00
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в кровія; Глікозильований гемоглобін; С-пептид 1 роб.дн. 520.00
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 1 роб.дн. 220.00
Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін; Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові 1 роб.дн. 360.00
Пакет №958 «Моніторинг діабету»: Глікозильований гемоглобін; С-пептид 1 роб.дн. 325.00
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій; Фосфор; Паратгормон; Остеокальцин; Кальцитонін; Пірилінкс Д 2 роб.дн. 1180.00
Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон; Фосфор (Р); Кальцій іонізований (iСа) 1 роб.дн. 330.00
Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P) 3 роб.дн. 530.00
Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа); Паратгормон; Фосфор (P) 3 роб.дн. 690.00
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
Пакет №56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Калій (K); Натрій (Na); Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Тропонін I; Гомоцистеїн 1 роб.дн. 1000.00
Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I; Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 1 роб.дн. 295.00
Пакет №58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Холестерин 2 роб.дн. 850.00
Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності): Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Гомоцистеїн; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер 1 роб.дн. 1100.00
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ
Пакет №950 «Кортизол»: Кортизол (сироватка крові); Кортизол (сеча) 2 роб.дн. 420.00
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 2 роб.дн. 350.00
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3); Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 2 роб.дн. 410.00
Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) 1 роб.дн. 340.00
Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат; Естріол некон’югований (Е3) 1 роб.дн. 400.00
Пакет №63 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр) 5 роб.дн. 1500.00
Пакет №64 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Тест на толерантність до глюкози 5 роб.дн. 1530.00
Пакет №65 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) 5 роб.дн. 1980.00
Пакет №66 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) 5 роб.дн. 1855.00
Пакет №67 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози. 5 роб.дн. 2000.00
Пакет №68 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози. 5 роб.дн. 1860.00
Пакет №69 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози. 5 роб.дн. 2470.00
Пакет №70 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр), Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix), ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)Антитіла по системі резус (Rh), Антитіла по системі АВ0 (гемолізини), Тест на толерантність до глюкози. 5 роб.дн. 2330.00
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125); Індекс ROMA; Альфафетопротеїн (АФП); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 2 роб.дн. 1020.00
Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер шлунку СА 72-4; Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1; Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози); Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 5 роб.дн. 1675.00
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125) 2 роб.дн. 540.00
Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (РАР) 1 роб.дн. 790.00
Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (PAP); Бета хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко 1 роб.дн. 970.00
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт 1 роб.дн. 280.00
Пакет №937 «Урологічний (онко)»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Тестостерон загальний (TES) 1 роб.дн. 495.00
Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 роб.дн. 870.00
Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125) 2 роб.дн. 1190.00
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт; Антифосфоліпідні антитіла IgG; Антифосфоліпідні антитіла IgM 3 роб.дн. 700.00
Пакет №4 «Аутоімунний»: Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС); Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА); Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen); Антитіла до тиреотропного гормону (АТG); Антитіла до тиреопероксидази (АРО) 3 роб.дн. 1045.00
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний; Імуноглобулін IgG загальний; Імуноглобулін IgM загальний; Загальний IgE (загальний маркер алергії) 2 роб.дн. 530.00
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс 1 роб.дн. 600.00
Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла) 1 роб.дн. 305.00